A downloadable interrogation sim for Windows

Download NowName your own price

EN

Make your coffee, close the door behind you, sit down at your desk and solve the case of Josef Toufar. 

Two little girls have gone missing, and the evidence points unmistakably to the perpetrator you're tasked with interrogating. There's no time to waste. He's the only one who can tell you where the girls are. 

Be careful, it won't be easy. 

The prototype psychological modelling and prediction program, Ordál, will help you. A user manual is included and the program itself is communicative.

CZ

Uvařte si kávu, zavřete za sebou dveře, sedněte si ke svému pracovnímu stolu a vyřešte případ Josefa Toufara. 

Ztratily se dvě malé holčičky a důkazy neomylně ukazují na pachatele, kterého máte za úkol vyslechnout. Není času nazbyt. On jediný Vám může říct, kde se děvčata nachází. 

Buďte opatrní, nebude to jednoduché. 

Pomůže Vám prototyp programu psychologického modelování a předpovídání - Ordál. Přiložena je i uživatelská příručka a program samotný je komunikativní.

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

Ordál_install.exe 196 MB
Translated user manual.pdf 16 MB
Příručka uživatele Ordál scan1.pdf 32 MB